Lập trình hướng đối tượng với JavaScript?

Cập nhật ngày 12/01/2022

Nếu nói là lập trình hướng đối tượng (object-oriented) với JavaScript thì không chính xác lắm. Thực chất, JavaScript là ngôn ngữ lập trình dựa trên đối tượng object-based.

Nếu vậy thì ngôn ngữ lập trình dựa trên đối tượng với ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng giống và khác nhau như thế nào?

Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng

  • Hỗ trợ tất cả các đặc điểm của lập trình hướng đối tượng (OOP): tính đóng gói, trừu tượng, kế thừa, đa hình.
  • Không có sẵn kiểu dữ liệu đối tượng.
  • Một số ngôn ngữ lập trình: C++, C#, Java,...

Ngôn ngữ lập trình dựa trên đối tượng

  • Không hỗ trợ đầy đủ các đặc điểm của OOP như đa hình và kế thừa.
  • Có sẵn kiểu dữ liệu đối tượng, ví dụ: JavaScript có sẵn đối tượng window.
  • Một số ngôn ngữ lập trình: JavaScript, VB,...

Trên đây là một số điểm khác nhau giữa ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng và ngôn ngữ lập trình dựa trên đối tượng. Hy vọng bạn có thể phân biệt được hai loại ngôn ngữ lập trình này.

Tham khảo

★ Nếu bạn thấy bài viết này hay thì hãy theo dõi mình trên Facebook để nhận được thông báo khi có bài viết mới nhất nhé:

Cách kiểm tra JavaScript Object là DOM object?
Các khía cạnh lập trình hướng đối tượng trong JavaScript
Chia sẻ:

Bình luận