Dịch vụ

Ngoài công việc full-time và viết blog ra thì mình còn làm freelancer.

Landing Page

Phát triển các Landing Page về bản thân - portfolio, giới thiệu công ty, quảng bá sản phẩm...

ReactJS

Các ứng dụng web dùng ReactJS với các React Component tự viết theo yêu cầu hoặc thư viện Ant Design, Material-UI.

GatsbyJS

Xây dựng blog, website công ty, thương mại điện tử,... với sự hỗ trợ của rất nhiều theme, plugin và deploy đơn giản.

Ứng dụng desktop Qt/QML

Xây dựng các ứng dụng Desktop hiệu năng cao, đa nền tảng trên Windows, macOS và Linux.

Thư viện đa nền tảng Qt/C++

Thư viện cross-platform dễ dàng sử dụng trên Windows, macOS, Linux, Android (jni/Kotlin) và iOS (Swift/Objective-C).

Android Application

Phát triển ứng dụng Android trên điện thoại thông minh sử dụng Kotlin/Java hoặc React Native.

🤝 Nếu có công việc phù hợp muốn hợp tác, bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua Email hoặc hợp tác với mình trên Upwork nhé! 🏆