Chính sách bảo mật

Complete JavaScript là blog cá nhân chuyên chia sẻ về JavaScript, lập trình JavaScript và lập trình cơ bản. Tên miền chính của Complete JavaScript là completejavascript.com. Khi đến với Complete JavaScript, bạn phải tuân thủ mọi quy định và chính sách mà chúng tôi đã đề ra. Những chính sách này cũng được áp dụng cho các trang phụ liên quan đến Complete JavaScript và toàn bộ các subdomain.

Chúng tôi là ai?

Địa chỉ các website của chúng tôi là: https://completejavascript.com.

Complete JavaScript thu thập dữ liệu cá nhân nào và lý do chúng tôi thu thập chúng?

Analytics

Complete JavaScript sử dụng Google Analytics để thống kê lưu lượng truy cập website cũng như nghiên cứu hành vi của người dùng trên website. Điều này tuân thủ đầy đủ chính sách bảo mật thông tin người dùng của Google được đề cập tại đây: https://policies.google.com/privacy?hl=vi.

Bình luận

Complete JavaScript sử dụng Github Issues làm dịch vụ lưu trữ bình luận trên trang web. Tất cả đều mã nguồn mở.

Complete JavaScript chia sẻ dữ liệu của bạn với ai?

Chúng tôi sẽ không chia sẻ dữ liệu của bạn với bất kỳ ai.

Complete JavaScript lưu trữ dữ liệu của bạn trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ không lưu trữ dữ liệu của bạn.