Welcome to
Complete JavaScript

Chia sẻ về JavaScript, lập trình JavaScript từ cơ bản đến nâng cao.

Bài viết mới nhất

Sử dụng SASS với create-react-app

Làm sao để bắt buộc truyền tham số vào hàm?

Tagged template ES6 là gì?

Cách kiểm tra empty object trong JavaScript

Sắp xếp Tiếng Việt trong JavaScript

Tạo số ngẫu nhiên trong JavaScript

Freebie mới nhất

18 trang web tải free icon SVG cho cá nhân và thương mại

10 trang web tạo palette màu cực tốt

10 trang web tải ảnh miễn phí chất lượng cao

10 bộ icon miễn phí dành cho dân IT

10 Figma templates cho web và di động miễn phí

10 hosting miễn phí cho web tĩnh

👨🏻‍💻👩🏻‍💻 Hỏi đáp JavaScript VN

The best way to learn is to ask.- Anonymous

Tham gia ngay để học JavaScript và tiến bộ mỗi ngày cùng với hơn 14K lập trình viên!

Dịch vụ

Ngoài công việc full-time và viết blog ra thì mình còn làm freelancer.

Landing Page

Phát triển các Landing Page về bản thân - portfolio, giới thiệu công ty, quảng bá sản phẩm...

ReactJS

Các ứng dụng web dùng ReactJS với các React Component tự viết theo yêu cầu hoặc thư viện Ant Design, Material-UI.

GatsbyJS

Xây dựng blog, website công ty, thương mại điện tử,... với sự hỗ trợ của rất nhiều theme, plugin và deploy đơn giản.

Ứng dụng desktop Qt/QML

Xây dựng các ứng dụng Desktop hiệu năng cao, đa nền tảng trên Windows, macOS và Linux.

Thư viện đa nền tảng Qt/C++

Thư viện cross-platform dễ dàng sử dụng trên Windows, macOS, Linux, Android (jni/Kotlin) và iOS (Swift/Objective-C).

Android Application

Phát triển ứng dụng Android trên điện thoại thông minh sử dụng Kotlin/Java hoặc React Native.

🤝 Nếu có công việc phù hợp muốn hợp tác, bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua Email hoặc hợp tác với mình trên Upwork nhé! 🏆