Cách xóa phần tử DOM trong JavaScript?

Cập nhật ngày 17/12/2021

Để xóa phần tử DOM trong JavaScript, bạn có thể sử dụng phương thức remove() hoặc removeChild().

Ví dụ DOM như sau:

index.html
<div id="toRemove">
  Thẻ div này cần được xóa
</div>

Sử dụng phương thức remove()

Các bước để xóa phần tử DOM với phương thức remove() như sau:

  • Dùng document.querySelector("#toRemove") để tìm phần tử cần xóa.
  • Sử dụng toRemove.remove() để xóa phần tử toRemove.
main.js
// query để tìm DOM cần xóa
let toRemove = document.querySelector("#toRemove");

// gọi remove để xóa phần tử DOM
toRemove.remove();

Sử dụng phương thức removeChild()

Các bước để xóa phần tử DOM với phương thức removeChild() như sau:

  • Dùng document.querySelector("#toRemove") để tìm phần tử cần xóa.
  • Sử dụng toRemove.parentNode.removeChild(toRemove) để xóa phần tử toRemove.
main.js
// query để tìm DOM cần xóa
let toRemove = document.querySelector("#toRemove");

// gọi parentNode.removeChild để xóa phần tử DOM
toRemove.parentNode.removeChild(toRemove);

Tham khảo:

★ Nếu bạn thấy bài viết này hay thì hãy theo dõi mình trên Facebook để nhận được thông báo khi có bài viết mới nhất nhé:

Cách xóa hết các phần tử con của DOM node trong JavaScript?
Cách kiểm tra phần tử DOM chứa class cho trước trong JavaScript?
Chia sẻ:

Bình luận