Phân biệt var và let trong JavaScript

Cập nhật ngày 17/12/2021

Trước đây, có thể nhiều bạn đã quen dùng var để khai báo biến trong JavaScript. Tuy nhiên, từ phiên bản ES6, mình khuyên bạn chỉ nên dùng từ khóa let. Vậy let giống và khác var như thế nào? Bài viết này sẽ giúp bạn phân biệt varlet trong JavaScript.

Qua đó, bạn biết cách sử dụng varlet sao cho phù hợp nhất. Cũng như, bạn có thể chuyển đổi mã nguồn từ var sang let mà không làm ảnh hưởng tới logic của chương trình hiện tại (những chương trình có mã nguồn từ trước khi let xuất hiện).

Giống nhau giữa varlet

Hai từ khóa varlet giống nhau là:

 • Đều là từ khoá - keyword.
 • Cùng được dùng để khai báo biến trong JavaScript

Khác nhau giữa varlet

Hai từ khóa varlet khác nhau ở phạm vi sử dụng của biến:

 • Phạm vi của biến sử dụng var là phạm vi hàm hoặc bên ngoài hàm, toàn cục.
 • Phạm vi của biến sử dụng let là phạm vi một khối (block), xác định bởi cặp {}.

Ví dụ sử dụng let:

function useLet() {
 console.log(j); // ReferenceError: j is not defined

 for (let j = 0; j < 3; j++) {
  console.log("j inside ", j); // 0, 1, 2
 }

 console.log("j outside ", j); // ReferenceError: j is not defined
}

useLet();

Biến j ở trên được khai báo sử dụng từ khóa let. Nên biến j chỉ được phép sử dụng trong vòng lặp for.

Nếu bạn truy cập biến j ngoài vòng lặp for thì đều bị lỗi ReferenceError: j is not defined.

Ví dụ sử dụng var:

function useVar() {
 console.log(i); // undefined

 for (var i = 0; i < 3; i++) {
  console.log("i inside ", i); // 0, 1, 2
 }

 console.log("i outside ", i); // 3
}

useVar();

Phạm vi của biến sử dụng var là phạm vi của hàm chứa phần khai báo biến.

Mặc dù biến i được khai báo trong vòng lặp for, nhưng bạn vẫn có thể truy cập biến i ở mọi vị trí trong hàm.

Lúc đầu, giá trị của biến iundefined, nên khi gọi console.log(i) lần đầu tiên, giá trị in ra là undefined chứ không phải là lỗi ReferenceError: i is not defined.

Và sau vòng lặp for, giá trị của biến i vẫn giữ nguyên là 3 thay vì undefined.

📝 Vấn đề với var là: bạn khó kiểm soát giá trị của biến và dễ dàng bị xung đột nếu như khai báo tên biến giống nhau ở nhiều nơi.

Nên sử dụng var hay let?

Như mình đã nói trong các bài viết trước, từ khóa var đã lỗi thời. Nên mình khuyên bạn chỉ nên sử dụng từ khóa let để khai báo biến.

💡 Một số bài viết trên trang Complete JavaScript vẫn đang sử dụng từ khóa var, vì mình đã viết chúng từ năm 2017.

Mình đang cập nhật nội dung từ từ và sẽ dần thay thế từ khóa var bằng từ khóa let.

Tham khảo:

★ Nếu bạn thấy bài viết này hay thì hãy theo dõi mình trên Facebook để nhận được thông báo khi có bài viết mới nhất nhé:

Cách kiểm tra phần tử là visible trên DOM?
Cách sử dụng hằng số trong ES5 và ES6?
Chia sẻ:

Bình luận