Làm sao để bắt buộc truyền tham số vào hàm?

Cập nhật ngày 18/10/2019

Khi lập trình, nhiều hàm phải bắt buộc truyền tham số vào. Ngược lại thì hàm sẽ không có ý nghĩa gì cả. Do đó, bài viết này sẽ giới thiệu với bạn cách để làm được điều đó.

Tuy nhiên, trước khi bắt đầu, mình sẽ tìm hiểu về tham số mặc định của hàm trước.

Tham số mặc định của hàm

Trong JavaScript, khi bạn không truyền tham số vào hàm thì giá trị của nó trong hàm sẽ là undefined.

Ví dụ:

const sayHello = (name) => {
  console.log(`Hello ${name}!`);
};

sayHello(); // Hello undefined!

Như bạn thấy đó, giá trị của name trong hàm trên là undefined. Để set giá trị mặc định cho nó khi người dùng không truyền vào, mình có thể làm theo hai cách sau đây.

Set giá trị mặc định cho tham số hàm với ES5

Với ES5, mình có thể sử dụng toán tử || (toán tử OR) để set giá trị mặc định cho tham số hàm như sau:

function sayHello(name) {
  var finalName = name || "World";
  console.log(`Hello ${finalName}!`);
}

sayHello("Lam Pham"); // Hello Lam Pham!
sayHello(); // Hello World!

Ở đây, toán tử || sẽ thực hiện ước lượng biểu thức từ trái sang phải và dừng lại cho đến khi gặp thành phần mà giá trị của nó sau khi ước lượng được là true.

Nếu bạn không truyền tham số gì vào, nghĩa là giá trị của nameundefined. Mà giá trị này được quy về false. Do đó, kết quả finalName sẽ bằng World.

Ngược lại nếu bạn truyền vào đó một string khác rỗng, mà string khác rỗng bất kỳ thì luôn được ước lượng thành true. Do đó, finalName sẽ bằng name.

Một điều chú ý là: Nếu bạn truyền vào các giá trị falsy thì kết quả cũng tương tự như undefined.

Ví dụ:

function sayHello(name) {
  var finalName = name || "World";
  console.log(`Hello ${finalName}!`);
}

sayHello(""); // Hello World!
sayHello(0); // Hello World!
sayHello(false); // Hello World!
sayHello(undefined); // Hello World!
sayHello(null); // Hello World!

Set giá trị mặc định cho tham số hàm với ES6

Với ES6, mình có thể khởi tạo giá trị mặc định cho tham số hàm như sau:

const sayHello = (name = "World") => {
  console.log(`Hello ${name}!`);
};

sayHello("Lam Pham"); // Hello Lam Pham!
sayHello(); // Hello World!

Tuy nhiên, việc truyền các giá trị falsy vào sẽ cho kết quả khác so với cách ES5 trên:

const sayHello = (name = "World") => {
  console.log(`Hello ${name}!`);
};

sayHello(""); // Hello !
sayHello(0); // Hello 0!
sayHello(false); // Hello false!
sayHello(undefined); // Hello World!
sayHello(null); // Hello World!

Nghĩa là chỉ khi nào giá trị của tham số là undefined thì nó mới nhận giá trị mặc định.

Cách bắt buộc truyền tham số vào hàm

Quay lại nội dung chính của bài viết hôm nay. Nhiều khi mình không muốn sử dụng giá trị mặc định, mà bắt buộc truyền tham số vào hàm thì sao?

Khi đó, mình có thể tận dụng cách làm trên, nhưng mình sẽ custom lại giá trị mặc định như sau:

const isRequired = (param) => {
  throw Error(`Parameter: ${param} is required!`);
};

const sayHello = (name = isRequired("name")) => {
  console.log(`Hello ${name}!`);
};

sayHello("Lam Pham"); // Hello Lam Pham!
sayHello(); // Uncaught Error: Parameter: name is required!

Ở đây, giá trị mặc định là kết quả của việc gọi hàm isRequired(). Nghĩa là nếu bạn không truyền tham số vào hàm thì hàm isRequired() sẽ được gọi.

Điều này dẫn đến kết quả là một thông báo lỗi sẽ được throw ra như trên.

Lời kết

Trên đây là cách triển khai việc bắt buộc truyền tham số vào hàm. Nếu bạn có thắc mắc hay góp ý gì thì vui lòng để lại trong phần bình luận phía dưới.

Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong bài viết tiếp theo, thân ái!

★ Nếu bạn thấy bài viết này hay thì hãy theo dõi mình trên Facebook để nhận được thông báo khi có bài viết mới nhất nhé:

Các cách kế thừa cơ bản trong JavaScript
Phân biệt call, apply và bind trong JavaScript
Chia sẻ:

Bình luận