Ảnh chế vui #6: A type of programmer

Cập nhật ngày 28/05/2017

A type of programmer at completejavascript.com

A type of programmer:

There's a type of programmer who's always working late. And before sleeping, he always check his phone until tired.

Actually, It's not funny. Don't like that, just:

Sleep earlier, code better.

See you in the next post, thank you,

Similar posts

★ Nếu bạn thấy bài viết này hay thì hãy theo dõi mình trên Facebook để nhận được thông báo khi có bài viết mới nhất nhé:

Ảnh chế vui #5: Specialist vs Generalist - who is the winner?
Ảnh chế vui #7: IP man 4 phiên bản lập trình viên
Chia sẻ:

Bình luận