Ảnh chế vui #4: People life vs Programmer life

Cập nhật ngày 16/05/2017

ảnh chế vui #4: people life vs programmer life tại completejavascript.com

People

who work every monday to friday and relax at the weekend.

Programmers

who work every monday to friday and work hard at the weekend.

  • Programmers aren't people, they are heroes.
  • That's programmer life.

See you in the next post, thank you!

Similar posts

★ Nếu bạn thấy bài viết này hay thì hãy theo dõi mình trên Facebook để nhận được thông báo khi có bài viết mới nhất nhé:

Ảnh chế vui #3: How I met JavaScript - Parody
Ảnh chế vui #5: Specialist vs Generalist - who is the winner?
Chia sẻ:

Bình luận