Xử lý bất đồng bộ song song hay tuần tự?

Cập nhật ngày 12/05/2019

Có thể bạn đã quen với việc xử lý bất đồng bộ trong JavaScript với Promise hoặc Async/await rồi. Tuy nhiên, khi bạn có một chuỗi các hành động thì câu hỏi đặt ra là: bạn sẽ xử lý chúng như thế nào? Bạn quyết định xử lý bất đồng bộ song song hay tuần tự?

Câu trả lời có lẽ sẽ phụ thuộc vào từng trường hợp. Tuy nhiên, để biết được nên lựa chọn cách nào thì bạn cần phải biết ý nghĩa và cách triển khai của từng trường hợp.

Bài viết này sẽ giới thiệu với bạn về 2 cách xử lý bất đồng bộ. Mời bạn theo dõi bài viết!

Định nghĩa bài toán

Giả sử, mình có một công việc bất đồng bộ là: lấy thông tin bài viết (getPost). Công việc này bao gồm 3 hành động bất đồng bộ là:

 • Lấy nội dung bài viết (getContent)
 • Lấy nội dung phần bình luận (getComments)
 • Lấy danh sách các bài viết liên quan (getRelatedPosts)
// hàm đợi ms để mô phỏng các hoạt động bất đồng bộ
const wait = (ms) => {
 return new Promise((res) => setTimeout(res, ms));
};

// hàm lấy nội dung bài viết
const getContent = async () => {
 await wait(1000);
 return "This is content";
};

// hàm lấy comments
const getComments = async () => {
 await wait(1500);
 return ["comment 1", "comment 2"];
};

// hàm lấy bài viết liên quan
const getRelatedPosts = async () => {
 await wait(2000);
 return ["post 2", "post 3", "post 4"];
};

// hàm tổng để lấy bài viết
const getPost = async () => {
 // TODO: Implement later
};

Với công việc như trên, mình sẽ thử triển khai theo cách xử lý bất đồng bộ tuần tự và cách xử lý bất đồng bộ song song, sau đó kiểm tra xem cách nào tốt hơn nhé!

Xử lý bất đồng bộ tuần tự

Với cách này, 3 hành động getContent, getCommentsgetRelatedPosts sẽ thực hiện tuần tự nhau. Nếu sử dụng async/await thì kết quả sẽ như sau:

const getPost = async () => {
 console.time("time");

 const content = await getContent();
 const comments = await getComments();
 const relatedPosts = await getRelatedPosts();

 console.log(`Post Info: `, { content, comments, relatedPosts });
 console.timeEnd("time");
};

getPost();
/*
Post Info:
{
 comments: ["comment 1", "comment 2"]
 content: "This is content"
 relatedPosts: ["post 2", "post 3", "post 4"]
}
time: 4504.9638671875ms
*/

Trong ví dụ trên, mình sử dụng console.time và console.timeEnd để tính toán thời gian thực hiện. Kết quả thu được cỡ 4500 ms. Đó chính là tổng thời gian thực hiện của 3 hành động.

Cụ thể:

time(getPost) = time(getContent) + time(getComments) + time(getRelatedPosts)
= 1000 + 1500 + 2000
= 4500 (ms)

Xử lý bất đồng bộ song song

Với cách này, 3 hành động getContent, getCommentsgetRelatedPosts sẽ thực hiện gần như là song song với nhau. Để thực hiện việc này, mình sẽ áp dụng Promise.all vào đây và kết quả thu được như sau:

const getPost = async () => {
 console.time("time");

 const [content, comments, relatedPosts] = await Promise.all([
  getContent(),
  getComments(),
  getRelatedPosts(),
 ]);

 console.log(`Post Info: `, { content, comments, relatedPosts });
 console.timeEnd("time");
};

/*
Post Info:
{
 comments: ["comment 1", "comment 2"]
 content: "This is content"
 relatedPosts: ["post 2", "post 3", "post 4"]
}
time: 2001.398193359375ms
*/

Trong ví dụ trên, mình đưa 3 hành động bất đồng bộ vào một mảng, rồi truyền nó vào Promise.all. Tiếp theo, mình thực hiện await với phương thức này để đợi kết quả trả về.

Sau khi hàm trên kết thúc, mình dùng Destructuring Assignment để lấy ra kết quả như mong muốn, theo đúng thứ tự truyền vào của các hành động bên trong Promise.all.

Với cách này, thời gian thực hiện cỡ 2000 ms. Đó chính là thời gian thực hiện lớn nhất của 3 hành động.

Cụ thể:

time(getPost) = Max [time(getContent), time(getComments), time(getRelatedPosts)]
= Max [1000, 1500, 2000]
= 2000

Lời kết

Trên đây mình đã giới thiệu với bạn 2 cách xử lý bất đồng bộ song song và tuần tự rồi. Trong bài toán trên, 3 hành động là hoàn toàn độc lập nhau. Do đó, nếu làm thực tế thì mình sẽ lựa chọn xử lý bất đồng bộ song song. Vì thời gian thực hiện là ngắn hơn đáng kể so với cách xử lý bất đồng bộ tuần tự. Ngược lại, chỉ khi nào các hành động phụ thuộc lẫn nhau thì mình mới sử dụng cách xử lý bất đồng bộ tuần tự mà thôi.

Bạn đã biết cách xử lý bất đồng bộ song song chưa? Và nếu bạn đã từng làm nó rồi thì cách thực hiện của bạn là gì? Ngoài cách sử dụng Promise.all như trên thì còn cách nào nữa không? Chia sẻ với mình và mọi người trong phần bình luận nhé!

Xin chào và hẹn gặp lại, thân ái!

★ Nếu bạn thấy bài viết này hay thì hãy theo dõi mình trên Facebook để nhận được thông báo khi có bài viết mới nhất nhé:

Async/await là gì? Async/await trong JavaScript
Sử dụng ES Modules trên trình duyệt
Chia sẻ:

Bình luận