HTML template với template string

Cập nhật ngày 05/12/2021

Như bạn đã biết, ES6 template string có rất nhiều tính năng hay ho. Một trong số đó là việc xây dựng html template với template string.

💡 Một số bài viết liên quan đến việc xây dựng HTML template:

Liệu mình có thể xây dựng một thư viện về HTML template tương đương như Mustache.js hay Handlebars.js không?

Cũng có thể, nhưng cái gì cũng có ưu, nhược điểm của nó. Việc tự xây dựng HTML template với template string:

 • Ưu điểm: không cần phải sử dụng thư viện bên thứ ba.
 • Nhược điểm: bạn phải quản lý code nhiều hơn và có thể đẻ ra nhiều lỗi.

Vậy cách này chỉ nên áp dụng khi nào?

Theo mình, việc tự xây dựng HTML template với template string chỉ nên áp dụng với những ứng dụng đơn giản.

Ngược lại, với những ứng dụng phức tạp, bạn nên dùng thư viện có sẵn, tốt, phổ biến cho nhanh và an toàn.

Nhưng dù sao, mình thử xem xây dựng HTML template với template string sẽ như thế nào nhé!

Bài toán về HTML template với template string

Trước khi bắt đầu, mình nghĩ nên đưa ra một bài toán ví dụ để áp dụng. Và như đã nói ở trên, mình có viết ba bài về chủ đề này rồi.

Do đó, mình sẽ lấy lại một ví dụ trong đấy để bạn dễ dàng so sánh. Và đó là bài viết HTML Template sang DOM Node:

Bạn có thể đọc lại bài viết đó để hiểu rõ hơn. Nhưng tóm gọn lại, bài toán này nhằm xây dựng template để hiển thị mục bình luận với dữ liệu được cung cấp dưới dạng mảng.

Trong bài đó, mình sử dụng thẻ template của HTML để khai báo HTML template:

index.html
<template id="my-temp">
 <div>
  <span class="name">a name</span>
 </div>
 <div>
  <span class="comment">a comment</span>
 </div>
</template>

Kết quả của phương pháp này ta thu được DocumentFragment. Sau đó, mình dùng phương thức querySelector để tìm và cập nhật DOM để thu được giá trị như mong muốn.

main.js
let data = [
 { name: "John", comment: "That is great" },
 { name: "Alex", comment: "It's helpful" },
 { name: "David", comment: "Thanks a lot" },
];

btnAdd.addEventListener("click", () => {
 data.forEach((item) => {
  let tmpl = templateFrag.cloneNode(true);
  tmpl.querySelector(".name").innerText = item.name;
  tmpl.querySelector(".comment").innerText = item.comment;
  container.appendChild(tmpl);
 });
});

Tóm tắt lại như vậy thôi, sau đây mình sẽ sử dụng ES6 Template String vào bài toán này.

Sử dụng ES6 Template String giải quyết bài toán

Sau đây là cách mình xây dựng HTML template với template string.

Định nghĩa Template

Để định nghĩa template, mình cần bê đoạn code về templateindex.html trên về file main.js.

Mình cần thay thế a namea comment thành giá trị thực tế được định nghĩa trong mảng data. Vì vậy, mình đưa 2 phần này vào template string.

Khi đó, HTML template có dạng như sau:

main.js
let itemTemplate = (data) => {
 return `
  <div>
   <span class="name">${data.name}</span>
  </div>
  <div>
   <span class="comment">${data.comment}</span>
  </div>
 `;
};

Cách định nghĩa này rất giống với Mustache.js, chỉ khác ở chỗ là:

 • Mustache sử dụng cặp dấu {{}} để biểu diễn expression, ví dụ: {{data.name}}
 • Mustache khai báo template trong thẻ script nằm ở file html.

Điều đó nghĩa là: mình hoàn toàn có thể sử dụng Template String tương tự như cách sử dụng của Mustache.js.

Mình sẽ chứng minh điều này trong các phần phía dưới. Còn bây giờ, mình sẽ tìm hiểu xem cách render template này lên giao diện như thế nào?

Render template lên html

Dưới đây là đoạn code xử lý sự kiện khi người dùng click vào button Add:

main.js
btnAdd.addEventListener("click", () => {
 data.forEach((item) => {
  let tmpl = itemTemplate(item);
  let frag = document.createRange().createContextualFragment(tmpl);
  container.appendChild(frag);
 });
});

Với mảng data, mình sử dụng forEach để duyệt từng phần tử một item và gọi hàm:

main.js
let tmpl = itemTemplate(item);

Kết quả của câu lệnh trên là một HTML string. Và tiếp theo, mình cần tạo ra DOM để chèn vào html. Cách đơn giản nhất là sử dụng DocumentFragment như sau:

main.js
let frag = document.createRange().createContextualFragment(tmpl);

Tham khảo thêm:

Bước cuối cùng là append vào container thôi.

Với cách làm như này, mình đã tạo được HTML Template với template string mà không cần phải querySelector hay sử dụng thư viện như Mustache.js như trên...

Bạn có thể tham khảo ví dụ hoàn chỉnh tại đây:

Dĩ nhiên, ví dụ đơn giản như này chưa thể so sánh với Mustache.js được.

Vì thư viện này còn hỗ trợ viết vòng lặp, câu điều kiện rẽ nhánh if/else trong template. Nếu vậy, mình cũng thử triển khai các tính năng này xem sao.

Sử dụng vòng lặp với ES6 Template String

Trong ví dụ trên, mình định nghĩa HTML template là một item. Sau đó, render từng item và chèn vào container bằng phương thức append.

Tuy nhiên, bạn cũng có thể xử lý ngay bên trong của Template String để sinh ra html tổng và chỉ cần render 1 lần.

Khi đó, mình định nghĩa template như sau:

main.js
let itemTemplate = (item) => {
 return `
  <div>
   <span class="name">${item.name}</span>
  </div>
  <div>
   <span class="comment">${item.comment}</span>
   </div>
  `;
};

let htmlTemplate = (data) => {
 return `${data.map((item) => itemTemplate(item)).join("")}`;
};

Chú ý:

 • Hàm itemTemplate ở ví dụ này tương đương với hàm itemTemplate ở phần trước.
 • Đoạn code data.map(item => itemTemplate(item) trả về một mảng gồm các string mà mỗi string thu được từ hàm itemTemplate phía trên.
 • Sau đó, mình dùng phương thức join để thu được string tổng - chính là html string cần chèn vào container.

Công việc còn lại là tạo ra DOM và chèn vào container thì hoàn toàn giống với phần trước. Dưới đây là ví dụ cho phương pháp này:

Rõ ràng, mình đã có thể xử lý vòng lặp ngay bên trong Template String. Nghĩa là mình cũng có thể sử dụng điều kiện if/else.

Tuy nhiên, mình sẽ để phần này cho bạn đọc tự suy nghĩ và giải quyết vấn về. Nếu có khó khăn hay góp ý gì thì có thể để lại cho mình trong phần bình luận.

Hãy nhớ rằng:

Practice makes perfect!

Tổng kết

Trên đây là cách xây dựng HTML template với template string. Việc tự xây dựng HTML template với template string:

 • Ưu điểm: không cần phải sử dụng thư viện bên thứ ba.
 • Nhược điểm: bạn phải quản lý code nhiều hơn và có thể đẻ ra nhiều lỗi.

Vì vậy, bạn nên cân nhắc khi chọn phương pháp này so với việc sử dụng thư viện.

Tham khảo:

★ Nếu bạn thấy bài viết này hay thì hãy theo dõi mình trên Facebook để nhận được thông báo khi có bài viết mới nhất nhé:

Mustache Template với jQuery
Smooth Scrolling trang web với jQuery
Chia sẻ:

Bình luận