Những bài viết trên Complete JavaScript được chia sẻ dựa trên các điều khoản trong bản quyền Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).

Complete JavaScript giữ bản quyền và hoàn toàn chịu trách nhiệm với mọi nội dung chia sẻ tại website. Nếu bạn muốn chia sẻ lại nội dung bài viết trên các website khác, vui lòng thực hiện theo những quy định sau đây:

  • Không được phép sử dụng nội dung trên Complete JavaScript với mục đích thương mại như in ấn, phát hành cho nhân viên/khách hàng.
  • Bạn được phép sử dụng nhưng không được phép tuỳ ý sửa đổi nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.
  • Mọi hành động sử dụng lại đều phải ghi rõ Nguồn bài viết từ CompleteJavaScript.com.

Tuyên bố này cũng áp dụng trên các trang nhánh và các trang con là sub-domain của CompleteJavaScript.com

Thân ái,